Praca w niepełnym wymiarze godzin ma wiele zalet. Sprawdzi się szczególnie dobrze, jeśli chcesz jedynie dorobić do domowego budżetu lub pracujesz już w jednym miejscu i z jakichś powodów potrzebujesz kolejnego źródła zarobków. Zastanawiasz się, ile godzin trzeba pracować w pracy na 1/4 etatu? Czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji.

1/4 etatu – ile to godzin?

Aby odpowiedzieć na pytanie: 1/4 etatu ile to godzin? trzeba sięgnąć do Kodeksu pracy, a konkretniej zwrócić uwagę na art.130. Wystarczy pomnożyć liczbę tygodni w danym okresie rozliczeniowym przez 40, a następnie dodać do otrzymanej liczby 8 godzin i liczbę dni do końca okresu rozliczeniowego. Warto pamiętać, że bierze się pod uwagę dni od poniedziałku do piątku.

Ważne jest również to, aby uwzględnić święta wolne od pracy i za każdy taki dzień odjąć 8 godzin od wymiaru czasu pracy. Tak na przykład w czerwcu 2023 roku liczba godzin pracy na pełen etat wynosi 168 godzin, liczba dni pracy w tym samym miesiącu to 21, a liczba dni wolnych od pracy to 9. Ile to godzin pracy dla osoby, która podpisuje umowę na 1/4 etatu?

W czerwcu 2023 roku taki pracownik powinien przepracować 42 godziny. Ile godzin dziennie trzeba przebywać w pracy w takim przypadku? Warto ustalić to z pracodawcą. Norma dobowa wynosi 8 godzin. Trzeba jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak wydłużony dobowy czas pracy, który można wprowadzić, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Ile godzin tygodniowo pracuje się na 1/4 etatu? Wiele zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

Ćwierć etatu – ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Osoba pracująca na ćwierć etatu ma prawo do urlopu. Jego wymiar ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Warto też wiedzieć, że niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia. Ważne jest także to, że wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 lub 26 dni. Liczba tych dni jest zależna od okresu zatrudnienia. Jeśli osobie zatrudnionej na pełen etat przysługuje 20 dni urlopu, to ktoś, kto pracuje na pół etatu, może liczyć na 10 dni urlopu. Jak wygląda sytuacja w przypadku pracownika pracującego na 1/4 etatu? Taka osoba może liczyć na 5 dni urlopu.

Czasami zdarza się tak, że zachodzi konieczność przejścia z pełnego wymiaru czasu pracy na 1/4 etatu. Co wówczas dzieje się z urlopem? W tej sytuacji pracownik może zdecydować się na urlop, którego nie wykorzystał przed zmianą warunków zatrudnienia.

Warto pamiętać, że najczęściej pracodawca posługuje się odpowiednimi narzędziami, aby ustalić terminy urlopów. Dzięki temu można zorganizować je w taki sposób, aby pracownicy byli zadowoleni, a firma wciąż działa prężnie. Podczas wypełniania planu urlopów pracodawca bierze pod uwagę wnioski pracowników. Co zaś zrobić, gdy pracodawca nie używa tego rodzaju narzędzia do planowania urlopów? W tym przypadku ustalenia są podejmowane na bieżąco.

Umowa na 1/4 etatu – to warto wiedzieć

Umowa na 1/4 etatu powinna być sporządzona w odpowiedni sposób. W dokumencie należy zawrzeć elementy takie jak:

  • Strony umowy
  • Miejscowość i data
  • Rodzaj pracy
  • Miejsce, w którym będzie wykonywana praca
  • Wymiar czasu pracy
  • Termin rozpoczęcia pracy
  • Wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem jego składników.

Chociaż poszukiwanie pracy może być długotrwałe i nieco frustrujące, zawsze warto decydować się na zatrudnienie w miejscu oferującym umowę o pracę. Dlaczego? Ponieważ wynika z tego wiele ważnych korzyści. Przede wszystkim osoba zatrudniona na umowę o pracę jest chroniona przed zwolnieniem na przykład w czasie ciąży, czy też w okresie przedemerytalnym. Kolejną ważną zaletą jest pewność, że składki na ubezpieczenie społeczne są opłacone. Gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz prawo do urlopu wypoczynkowego to kolejne kwestie, o których warto wspomnieć. Umowa o pracę gwarantuje także otrzymanie wynagrodzenia w przypadku choroby.

1/4 etatu a ZUS

Składki na ubezpieczenie społeczne prezentują się następująco:

  • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52 % podstawy wymiaru.
  • Ubezpieczenie rentowe – 8 % podstawy wymiaru.
  • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % podstawy wymiaru.

Czy uniknięcie opłacania składek ZUS jest możliwe? W niektórych przypadkach tak. Takich składek nie trzeba opłacać, pracując w oparciu o umowę o dzieło. Taki dziełem może być na przykład artykuł, obraz, rzeźba, utwór naukowy.

W jakich przypadkach można docenić konieczność opłacania składek ZUS? Oczywiście w momencie przejścia na emeryturę. Opłacanie składek zabezpiecza pracownika również w przypadku długotrwałej utraty zdolności do pracy.

Wady i zalety umowy na 1/4 etatu

Praca na ćwierć etatu ma zarówno zalety, jak i wady. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, jedną z największych zalet jest oczywiście swoboda. Praca w niepełnym wymiarze godzin pozwala na znalezienie czasu na realizację pasji, relaks i spędzanie czasu z bliskimi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla osób, które nie muszą pracować w większym wymiarze godzin. Praca na 1/4 etatu sprawdzi się doskonale na przykład w przypadku studentów. Takie rozwiązanie można polecić także jednemu z rodziców, który pracę chce połączyć z opieką nad dzieckiem, które uczęszcza do żłobka, przedszkola lub szkoły.

Jeśli o pracy na 1/4 etatu mowa, nie można zapomnieć także o pewnych wadach. Warto pamiętać, że wysokość odprowadzanych składek zależy od zarobków, co zaś ma wpływ na kwotę świadczenia emerytalnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published.