Praca na pełny etat daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa co jest bardzo ważne. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze taki wymiar czasu pracy sprawdzi się najlepiej. Zastanawiasz się, ile godzin ma etat? A może interesujesz się, jak wyglądają sprawy związane z urlopem? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania znajdziesz w kolejnych akapitach artykułu.

Praca na pełny etat – wymiar czasu pracy

Ile godzin ma etat? Norma godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym wynosi najczęściej 160 godzin miesięcznie. Aby ustalić wymiar czasu pracy w poszczególnych tygodniach, należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym okresie. Niektóre dni nie zmieszczą się w pełnych tygodniach, do otrzymanego wyniku trzeba więc dodać po 8 godzin za każdy taki dzień. Ustalając wymiar czasu pracy w poszczególnych tygodniach, nie można zapomnieć również o dniach ustawowo wolnych od pracy. Za każdy taki dzień trzeba odjąć 8 godzin.

Ile godzin pracy w miesiącu trzeba przepracować? Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystkie powyższe informacje, uzyskasz odpowiedź. Warto jednak pamiętać, że zawsze można poprosić o pomoc pracodawcę lub skorzystać z gotowych zestawień. W roku 2023 czas pracy wynosi 250 dni roboczych, a więc 2000 godzin pracy i 115 dni wolnych razem z weekendami. W przypadku roku 2023 sytuacja prezentuje się następująco:

 • Styczeń – 168 godzin pracy.
 • Luty – 160 godzin pracy.
 • Marzec – 184 godzin pracy.
 • Kwiecień – 152 godzin pracy,
 • Maj – 168 godzin pracy.
 • Czerwiec – 168 godzin pracy.
 • Lipiec – 168 godzin pracy.
 • Sierpień – 176 godzin pracy.
 • Wrzesień – 168 godzin pracy.
 • Październik – 176 godzin pracy.
 • Listopad – 160 godzin pracy.
 • Grudzień – 152 godzin pracy.

Jeśli mowa o kwestii, jaką są godziny pracy, nie można zapominać również o nadgodzinach. Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika, jeśli wystąpi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii. Taki obowiązek pracownik ma także wówczas, gdy pracodawca ma szczególne potrzeby. Jeśli pracownik nie zgodzi się na pracę w tym przypadku, może zostać ukarany karą porządkową lub nawet zwolniony z pracy.

Nadgodziny to nie zawsze przykry obowiązek. Warto pamiętać, że jest to okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, co dla niektórych osób jest ważne. Nie można także zapominać, że pracownik ma prawo odmówić zostania w pracy po godzinach, jeśli polecenie pracodawcy narusza zasady współżycia społecznego. Takie prawo przysługuje pracownikowi także wówczas, gdy warunki w miejscu pracy nie odpowiadają przepisom bhp.

Pełen etat – ile urlopu przysługuje pracownikowi?

Osoba pracująca na pełny etat ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku przysługuje mu 20 dni, jeśli jest zatrudniony krócej niż 10 lat. Jeśli zaś pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać, że do okresu pracy wlicza się przewidziany programem czas nauczania:

 • Nie więcej niż 3 lata – w przypadku zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej.
 • Nie więcej niż 5 lat – w przypadku średniej szkoły zawodowej i średniej szkoły zawodowej dla absolwentów równorzędnych szkół zawodowych.
 • Nie więcej niż 4 lata – w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej.
 • Nie więcej niż 6 lat – w przypadku szkoły policealnej.
 • Nie więcej niż 8 lat – w przypadku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Praca na pełny etat – umowa

Umowa o pracę na pełen etat powinna być odpowiednio przygotowana. Należy umieścić w niej następujące dane:

 • Strony umowy
 • Data i miejsce
 • Warunki pracy i płacy
 • Wynagrodzenie
 • Wymiar czasu pracy.

Niezależnie od tego, jak bardzo potrzebuje się pracy i jak długo trwają już poszukiwania, nie warto decydować się na pracę bez podpisanej umowy. Praca „na czarno” to bowiem brak ubezpieczenia, brak pewności, że pracodawca będzie uczciwy i wypłaci ustaloną kwotę wynagrodzenia, brak płatnych nadgodzin. Warto także wspomnieć, że osoba zarejestrowana w urzędzie pracy podejmująca się pracy „na czarno”, musi liczyć się z możliwością ukarania wysoką grzywną.

kobieta na etacie

Pełen etat – wady i zalety

 • Zastanawiasz się, jakie są zalety pracy na pełen etat? Wśród najważniejszych można wymienić takie jak:
 • Poczucie bezpieczeństwa i stabilności – pewność, że każdego miesiąca w ustalonym dniu dostaje się określoną kwotę pieniędzy to duży komfort.
 • Prawo do pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego – dzięki temu można zadbać o odpoczynek.
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego – rodziny z dziećmi i osoby planujące powołanie na świat potomstwa powinny zwrócić na to uwagę, poszukując pracy.
 • Ochrona przed natychmiastowym zwolnieniem – pracownikowi przysługuje bowiem okres wypowiedzenia. Trzeba jednak pamiętać o kwestiach związanych z ewentualnym zwolnieniem dyscyplinarnym.
 • Brak zmartwień o składki – formalnościami zajmują się kadry.

Bez wątpienia praca na pełny etat ma wiele ważnych zalet. Niestety w niektórych przypadkach nie sprawdzi się dobrze.

Praca na pełen etat a nauka

Konieczność przepracowania dużej liczby godzin w miesiącu jest wadą przede wszystkim dla osób uczących się dziennie. Połączenie nauki z pracą na pełen etat w tym przypadku może okazać się bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Również wysokość pensji może okazać się niemałą wadą. Ta kwestia dotyczy głównie osób, które pracują na niskim szczeblu i nie mają szans na awans. W takim przypadku dużo lepszym rozwiązaniem okaże się praca na część etatu i poszukanie dodatkowego zatrudnienia dającego większe możliwości. Jeśli o wadach pracy na pełen etat mowa, nie należy zapominać, że zazwyczaj określone są sztywne godziny pracy, a dokładniej ramy czasowe. Brak elastyczności będzie problematyczną kwestią szczególnie dla osób, które na co dzień mają do wykonania także inne ważne i czasochłonne obowiązki. Mowa tutaj na przykład o rodzicach szczególnie małych dzieci.

Praca na pełny etat – ZUS

Wiesz już, ile godzin ma etat, a także jak wyglądają sprawy związane z urlopem i godzinami nadliczbowymi. Znasz już również wady i zalety pracy na pełny etat. Co jeszcze warto wiedzieć? Oczywiście to, ile wynoszą składki ZUS. Prezentują się one następująco:

 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru.
 • Ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru.
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru.

Warto wspomnieć, że dostępne są internetowe kalkulatory składek ZUS. Wystarczy podać dane dotyczące kwoty brutto, roku i ubezpieczenia wypadkowego, aby uzyskać wynik. Za skorzystanie z takiego narzędzia najczęściej nie trzeba płacić, co jest dużą zaletą.

Pracujesz na pełen etat i zastanawiasz się, z czego wynika różnica pomiędzy kwotą brutto a netto? W takim przypadku warto poprosić pracodawcę o pasek płacowy. Znajdziesz tam naliczenia brutto, czyli składniki wynagrodzenia, od których nalicza się składki i zaliczkę na podatek dochodowy. Dostępne są tam również informacje o zasiłkach, potrąceniach pracowniczych, składkach pracodawcy, nieobecnościach. Na pasku płacowym znajdziesz także informacje o kwocie netto wynagrodzenia.


Leave a Reply

Your email address will not be published.