Zatrudnienie na próbę jest prostym sposobem na sprawdzenie, czy dana osoba spełnia najważniejsze oczekiwania jako pracownik. Dużą zaletą takiej umowy jest możliwość sprawnego i bezproblemowego zwolnienia osoby, która nie spełnia oczekiwań. Taka umowa ma także pewne zalety dla pracowników.

Ile trwa taka umowa? Ile wynosi okres wypowiedzenia? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne ważne pytania.

Umowa o pracę na okres próbny – zawarcie

Umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta na zastępstwo lub na czas wykonywania określonej pracy. Często zawierana jest również przed podpisaniem umowy na czas nieokreślony. Umowa o pracę na okres próbny powinno się sporządzić na piśmie. W takim dokumencie muszą znaleźć się dane takie jak:

  • Rodzaj umowy
  • Strony umowy
  • Data zawarcia umowy
  • Warunki pracy
  • Warunki wynagrodzenia
  • Termin rozpoczęcia pracy.

Ważną informacją jest to, że pracodawca nie może zawrzeć umowy na czas próbny z pracownikiem, w przypadku którego nastąpił już stosunek pracy. Warto jednocześnie pamiętać, że istnieje pewien wyjątek. Jeśli pracownik zmienia stanowisko, a związane z nim obowiązki różnią się, wówczas podpisanie umowy na okres próbny jest możliwe.

Warto pamiętać, że umowy na okres próbny nie można zawierać w przypadku pracowników młodocianych. Także w przypadku spółdzielczego stosunku pracy zawarcie takiej umowy nie jest możliwe.

Okres próbny – ile trwa?

Umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące. Jeszcze do niedawna czas ten nie mógł ulec wydłużeniu nawet w przypadku dłuższej nieobecności pracownika. Nowe przepisy mówią jednak, że umowa na okres próbny przedłuża się o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Umowa na okres próbny może być zawarta także na krótszy czas. Tak na przykład, jeśli w planach jest zawarcie umowy na czas określony krótszy niż pół roku, zawiera się umowę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Jeśli zaś w planach jest zawarcie umowy na czas określony co najmniej pół roku, ale krócej niż dwanaście miesięcy, zawiera się umowę na okres próbny nieprzekraczający dwóch miesięcy. W tych dwóch przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu próbnego.

Wypowiedzenie na okresie próbnym – czy można to zrobić?

Umowa na czas próbny ma wiele zalet. Pozwala sprawdzić, czy zatrudniona osoba dobrze sprawdza się w pracy, a w przypadku niezadowolenia szybko się rozstać. Taka umowa jest korzystna nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracownika. Nie zawsze bowiem od początku wiadomo, czy konkretny zawód jest odpowiedni dla danej osoby, a praca na podstawie umowy na okres próbny pozwala się o tym przekonać i w razie niezadowolenia szybko rozstać z pracodawcą i to bez oczekiwania na zakończenie trwania umowy.

Czy wypowiedzenie na okresie próbnym jest możliwe? Oczywiście, że tak. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kto może to zrobić i jak należy zadbać o dopełnienie ważnych formalności.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy na okres próbny jest możliwe zarówno jeśli chodzi o pracodawcę, jak i pracownika. Niezależnie od tego, która ze stron decyduje się na zakończenie współpracy, takie wypowiedzenie powinno się składać na piśmie. Ważne są elementy:

  • Miejscowość i data
  • Dane pracownika
  • Dane adresata, nazwa i adres firmy
  • Własnoręczny podpis.

W treści wypowiedzenia umowy na okres próbny należy podać datę zawarcia umowy, jej strony, a także długość okresu wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie jest spowodowane winą pracownika lub pracodawcy, w treści wypowiedzenia takiej umowy podaje się także powód zakończenia współpracy. Przygotowując wypowiedzenie umowy na okres próbny, można pozostawić miejsce dla pracodawcy, służące do potwierdzenia otrzymania dokumentu. Warto jednak pamiętać, że jest to oświadczenie jednostronne, a więc nie jest to konieczne.

Chociaż wymarzona praca nie zawsze okazuje się odpowiednia i wrażenia na okresie próbnym mogą być różne, zawsze warto zachować się w odpowiedni sposób. Jeśli jesteś pracownikiem, który chce wypowiedzieć umowę na okres próbny, pamiętaj, aby przed podpisaniem się na wypowiedzeniu zastosować zwrot grzecznościowy. Wystarczy napisać krótkie „Z poważaniem”. Pracodawca powinien zaś pamiętać, że jeśli wypowiada umowę pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny, powinien pouczyć go o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – o czym pamiętać?

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy na okres próbny, jest kilka ważnych informacji, które warto poznać i o których trzeba pamiętać. Przede wszystkim po sporządzeniu wypowiedzenia należy dokładnie sprawdzić jego treść. Ważne są zarówno daty, jak i literówki. Staranne przygotowanie wypowiedzenia pozwoli bowiem na sprawne i prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia. Kolejna ważna kwestia to podawanie powodu rozwiązania umowy. Niezależnie od tego, czy na jej wypowiedzenie decyduje się pracodawca, czy pracownik, podawanie powodu nie jest konieczne. Ważne jest jednak to, aby okres wypowiedzenia został zachowany. Więcej informacji o okresach wypowiedzenia znajdziesz w kolejnych akapitach artykułu.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny zależy od tego, na jaki czas została ona zawarta. Jeśli czas ten nie przekracza dwóch tygodni, okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze. W przypadku umowy zawartej na dłużej niż dwa tygodnie, czas wypowiedzenia wynosi jeden tydzień. Jeśli zaś umowa na okres próbny została zawarta na trzy miesiące, okres jej wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Jeśli o wypowiedzeniu umowę na okres próbny mowa, na pewno warto wspomnieć o szczególnej ochronie niektórych pracowników. Prawo pracy chroni bowiem te osoby, które znalazły się w takich sytuacjach, które mogą powodować, że będą traktowane w niesprawiedliwy sposób. Mowa tutaj o osobach, którym brakuje do czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im osiągnięcie praw do emerytury, prawo pracy je chroni. Szczególną ochroną są również objęte kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także kobiety w ciąży. Jeśli umowa na okres próbny została zawarta przynajmniej na miesiąc, a termin jej rozwiązania przypadałby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca musi przedłużyć ją do dnia porodu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.