Powodów dla których warto założyć spółkę jest przynajmniej kilka. Zaletą tego rozwiązania jest na pewno brak konieczności odprowadzania składek do ZUS oraz ochrona majątku osobistego wspólników. Jakie względy przeważają jeszcze za założeniem spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa, składającą się z jednej lub więcej osób, które nazywamy wspólnikami. Osoby te odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Jak sama nazwa wskazuje w spółce z o. o. każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania kapitału zakładowego określonego w umowie, a musi on wynosić co najmniej 5.000,- złotych. Spółka ta posiada osobowość prawną i podlega regulacji Kodeksu spółek handlowych.

Koszty założenia spółki z o. o. – ile to kosztuje?

Zakładając działalność gospodarczą – bez względu na jej formę musimy niestety liczyć się z poniesieniem kosztów. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością największą część kosztów stanowi wkład własny. Jak już wcześniej wspomniano jest to minimum 5.000,- złotych. I to właśnie od wysokości wkładu własnego będzie zależała wielkość pozostałych kosztów, bowiem chcąc założyć spółkę z o. o. musimy udać się do notariusza, który sporządzi dla nas odpowiedni dokument, a to wiąże się z kosztami. Notariusz pobiera stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych oraz taksę notarialną od wykonanej czynności, które liczone są procentowo od wysokości kapitału zakładowego. Ponadto do kwoty tej musimy doliczyć jeszcze koszty wypisów/odpisów aktu notarialnego, a także koszt opłaty sądowej za wpis spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W celu wyliczenia dokładnej sumy jaką będziemy musieli zapłacić warto udać się do pobliskiego biura notarialnego, które dokona stosownych obliczeń.

W Polsce możliwe jest również założenie spółki z o. o. bez udziału notariusza poprzez wypełniony i przesławny wniosek w formie elektronicznej do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakładając spółkę musimy wziąć pod uwagę również koszty prowadzenia księgowości. Należy mieć na uwadze, że w przypadku tego rodzaju działalności koszty księgowości są większe niż w przypadku np. księgowości dla osób prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą. Można przyjąć, że koszt księgowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kształtuje się na poziomie 500-600 zł miesięcznie.

Spółka z o. o. – jakie są korzyści?

Z jakich względów powinniśmy wybrać spółkę z o. o. ? Ponieważ jest to jedna z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem tylko w niej wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik może więc spać spokojnie, nie martwiąc się o swój majątek prywatny. Ponadto spółka ta jest łatwa i prosta w założeniu – może ją założyć jedna osoba, a samo założenie może odbyć się przez Internet, co znacznie skraca i upraszcza cały proces. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musimy martwić się o to skąd wziąć ogromne pieniądze na wkład własny – tutaj wystarczy nam zaledwie 5.000,- złotych, by zacząć prowadzić działalność.

Należy pamiętać, że w przypadku spółek osobowych z o. o. nie jesteśmy zobowiązani do płacenia składek ZUS, a w przypadku chęci zbycia spółki zapłacimy niższy podatek (19%), a nie jak to bywa na przykład w przypadku sprzedaży praw i obowiązków w spółce jawnej, gdzie podatek liczony jest według skali podatkowej.

Wady spółki z o. o. w porównaniu do tradycyjnej działalności

Niestety jak to zazwyczaj bywa również i ta forma działalności gospodarczej ma swoje wady. Główną z nich jest na pewno podwójne opodatkowanie wypracowanego przez nią zysku, mowa tutaj o podatku dochodowym od osób prawnych CIT w wysokości 19 % odprowadzonym od dochodu spółki, oraz o podatku PIT odprowadzonym od wypłaty wspólnikom zysku, tak zwanej dywidendy. Ponadto każda spółka z o. o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z wyższymi kosztami księgowymi. Jednak za jej największą wadę uważać można przeniesienie na członków odpowiedzialności cywilnoprawnej i prawnej za zobowiązanie samej spółki.

Zakładanie spółki z o. o. krok po kroku

Zakładanie spółki z o. o. można podzielić na cztery etapy. Pierwszy z nich to zawarcie umowy spółki. Następnie wspólnicy spółki wnoszą wkład na pokrycie całego kapitału zakładowego. Trzeci krok to powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w przypadku, gdy wymaga tego ustawa lub umowa spółki. I ostatni krok to wpis do rejestru przedsiębiorców.

Od 1 lipca 2021 roku spółkę można zarejestrować wyłącznie elektronicznie. Możemy tego dokonać za pośrednictwem dwóch portali: Portalu Rejestrów Sądowych i S24 z możliwością skorzystania z wzorca umowy. Po dokonaniu rejestracji musimy zgłosić dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego, wypełniając formularz NIP – 8. Druk ten zawiera takie dane jak numer rachunku bankowego, przewidywaną liczbę pracowników, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a także szczegółowe dane kontaktowe. Co ważne dane te, zostaną również przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego.

Na złożenie formularza NIP-8 mamy 7 dni w przypadku, gdy chodzi o dane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz 21 dni w przypadku, gdy chodzi o dane dla Główengo Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. Termin ten jest oczywiście liczony od dnia rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Skarbowym

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na spółkę?

Istnieje wiele sytuacji, w których wręcz nie powinniśmy wogóle brać pod uwagę innej formy działalności gospodarczej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mowa tutaj między innymi o działalności związanej z wysokim ryzykiem. W przypadku, gdy w prowadzonej działalności przysłowiowo „podwinie nam się noga” wspólnicy nie muszą obawiać się o swój majątek prywatny, bowiem w spółce z o. o. nie odpowiadają oni własnym majątkiem za majątek spółki.

Kolejnym argumentem za wyborem spółki z o. o. jest sytuacja, w której z góry wiemy, że nie będziemy prowadzić działalności osobiście, a opiekę nad jej działalnością zlecimy komuś innemu. Otóż ten rodzaj spółki to jedyna opcja, w której możemy powierzyć zarządzanie firmą innej osobie.

Trzeci argument, który również może przeważyć za wyborem spółki z o. o. jako najlepszej formy działalności jest opodatkowanie. Uważam, że ten argument powinien odnosić się do każdej z możliwych form działalności gospodarczej. Zanim dokonamy wyboru powinniśmy spróbować, najepiej w towarzystwie księgowego oszacować przewidywane dochody firmy, a tym samym koszty (w tym podatki) jakie nasza firma będzie ponosić. Oczywiście będzie to tylko kalkulacja, ale bardzo często zdarza się, że i ona ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Spółka z o.o. jest obecnie nadal najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma się jednak co dziwić. Wybór tego typu spółki ma bardzo wiele zalet, począwszy od jej zakładania, poprzez wkład własny, aż po proces opodatkowania i kosztów prowadzenia działalności.


Leave a Reply

Your email address will not be published.