Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie firmy wiąże się z ogromną ilością dokumentacji, jaką właściciel firmy musiał składać w różnego rodzaju instytucjach. Już od momentu założenia firmy musieliśmy wypełnić stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy. Po uzupełnieniu odpowiedniego wniosku urzędnik rejestrował naszą działalność. Wiązało się to nie tylko z kosztami dojazdu do odpowiedniego urzędu, ale i również bardzo często ze stratą całego dnia na załatwianie niezbędnych formalności. Obecnie większość spraw urzędowych możemy załatwić online podobnie jest już również z założeniem firmy.

Możliwość rejestracji firmy przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu, a także zbędnej papierologii, ponieważ wszystkie dane są zapisane w systemie. Oczywiście dla osób nielubiących nowoczesnych rozwiązań pozostawiono nadal możliwość rejestracji firmy w tradycyjny sposób.

W jaki sposób można założyć działalność gospodarczą online?

Działalność gospodarczą online możemy otworzyć za pomocą złożenia odpowiedniego wniosku na stronie Biznes.gov.pl lub stronie banku. Jeżeli chcemy złożyć wniosek o wpis do CEIDG musimy posiadać profil zaufany, kwalifikacyjny podpis elektroniczny lub e-dowód w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Następnie przy użyciu kreatora wniosku wypełniamy go, podpisujemy a system przesyła go do odpowiednich urzędów. W przypadku, gdy nie posiadasz żadnego narzędzia do potwierdzenia tożsamości możesz wypełnić wniosek online i potwierdzić jego złożenie osobiście w urzędzie gminy. Przy użyciu strony banku do rejestracji działalności nie musimy martwić się już o potwierdzenie naszej tożsamości, bank zrobi to za nas.

Wprowadzone przez nas dane będą widoczne w systemie CEIDG już pod trzech dniach od ich wpisu. Należy pamiętać, że rejestracja firmy w systemie jest wolna od wszelkich opłat. Jakiekolwiek strony, które proszą o dokonanie wpłaty za rejestrację są nieprawdziwe.

Założenie firmy online – najpierw przemyślana decyzja

Zanim jednak przystąpimy do wypełniania wniosku to warto wcześniej przygotować i zapisać pewne dane, które będziemy musieli podać w toku procesu rejestracji. Jedną z nich jest nazwa naszej firmy. Należy pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jej nazwa zawiera w sobie imię i nazwisko właściciela podane w mianowniku. Ważna jest również kolejność – najpierw podajemy imię później nazwisko.

Ponadto zostaniemy poproszeni o takie dane jak data rozpoczęcia działalności, siedziba firmy, czy kod PKD, który określa przedmiot naszej działalności. W przypadku adresu siedziby firmy podajemy adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności lub miejsca stałe dodatkowe. Jeżeli nie mamy jeszcze wynajętego biura lub miejsca gdzie będziemy prowadzić naszą firmę to możemy podać nasz adres zamieszkania. Natomiast przy podawaniu kodu PKD warto zaznajomić się wcześniej z bazą kodów i wybrać jeden główny kod oraz kilka pobocznych.

Odrębną kwestią jest również ciążący na nas obowiązek sprawdzenia czy do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna jest nam koncesja, pozwolenie, licencja czy też wpis do działalności regulowanej, a także wybór formy opodatkowania dochodów. Jednak te kwestie możemy rozstrzygnąć zaraz po zarejestrowaniu działalności.

Posiadanie konta na biznes.gov.pl daje nam również w przyszłości możliwość zmiany danych we wpisie do CEIDG, zawieszenia, wznowienia czy też zakończenia działalności gospodarczej.

Zakładanie działalności online krok po kroku

Jeśli chcemy założyć działalność online możemy zrobić to na 3 sposoby poprzez stronę Biznes.gov.pl z potwierdzeniem tożsamości online, bądź osobiście w Urzędzie Gminy, lub przez stronę banku. Bez względu na to, który sposób wybierzemy to wcześniej warto przygotować niezbędne dane firmy o jakie poprosi system w toku rejestracji.

Nie musisz się martwić – proces rejestracji jest bardzo prosty i intuicyjny, system przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały wniosek, aż do założenia firmy. Jednak do tego niezbędny jest nam profil zaufany, elektroniczny podpis kwalifikacyjny lub e-dowód. Wszystkie te rzeczy służą do weryfikacji naszej tożsamości. Natomiast w przypadku, gdy nie posiadamy żadnego z powyższych sposobów potwierdzenia tożsamości możemy wypełnić wniosek w systemie, następnie poddać go weryfikacji i oczekiwać na specjalny kod. Wraz z otrzymanym na maila kodem potwierdzającym złożenie wniosku w systemie oraz dowodem osobistym, musimy udać się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia złożenia wniosku w systemie.

Bez względu na to, którego sposobu do rejestracji użyjesz system poprosi Cię o podanie następujących danych:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane, jeśli ich nie posiadasz wniosek o założenie działalności będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie,
 • adres zamieszkania oraz inne związane z zakładaną działalnością,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej,
 • nazwę skróconą,
 • kody PKD,
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • informacje o ubezpieczeniu,
 • dane właściwego Urzędu Skarbowego.

W przypadku, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego to pomyśl nad jego założeniem. W przyszłości jako właściciel firmy możesz wielokrotnie potrzebować go do podpisu innych wniosków czy dokumentów.

System proponuje pewne ułatwienie, bowiem oprócz założenia działalności gospodarczej możemy również od razu złożyć swoje zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to kolejne ułatwienie skracające nam czas spędzony w urzędach.

Zakładanie firmy przez Internet przy pomocy konta bankowego

W ostatnim czasie wiele banków oprócz umożliwienia obsługi księgowej firm wprowadziło również możliwość założenia działalności gospodarczej poprzez swoje strony. Oczywiście konto jakie posiadamy w danym banku stanie się również głównym kontem firmowym. Taką usługę oferują już PKO BP, Bank Pekao S.A., mBank, ING i Santander Bank Polska. Zakładanie firmy poprzez stronę banku jest bardzo proste i intuicyjne. Bank przeprowadza nas krok po kroku poprzez system rejestracji. Niestety, zakładając firmę poprzez stronę banku musimy liczyć się z faktem, że czeka nas oddzielna wizyta w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Otwieranie firmy online w PKO Bank Polski

Czy są sprawy związane z rejestracją działalności, których nie załatwimy online?

W przypadku, gdy zdecydujemy się na założenie działalności poprzez stronę biznes.gov.pl to jesteśmy w stanie załatwić wszelkie formalności związane z rejestracją firmy online. Należy pamiętać, że wybierając założenie firmy poprzez stronę banku będziemy musieli udać się do ZUS i do Urzędu Skarbowego w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów. Niestety banki nie mają jeszcze możliwości przesyłania danych do tychże urzędów.

Większość działalności gospodarczych jakie powstają w obecnym czasie jest rejestrowanych online. Świadczy to nie tylko o łatwości obsługi systemu, ale również wysokiemu zapotrzebowaniu na odciążenie administracji od zbędnej dokumentacji w formie tradycyjnej.


Leave a Reply

Your email address will not be published.