W obliczu poszukiwania nowej pracy lub jej podjęcia pracownicy stają przed wyzwaniem, jakim jest wybór formy zatrudnienia. Decyzja nigdy nie jest jednoznaczna, czasem zostaje narzucona odgórnie, dlatego każdy z nas musi sam zdecydować czy wybierze umowę o pracę, czy też umowę B2B.

W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe omówienie obu form zatrudnienia. Poznaj zalety i wady każdej z nich i zdecyduj umowa o pracę czy umowa B2B.

Czym właściwie jest umowa B2B?

Jeszcze do niedawna niewiele osób znało tę formę zatrudnienia. B2B to skrót od angielskiej nazwy Business to Business i jest niczym innym jak umową zawartą pomiędzy dwoma firmami, które wzajemnie zobowiązane są do świadczenia określonego rodzaju usług. Warunkiem do skorzystania z B2B jest posiadanie własnej działalności gospodarczej, a rozliczenie wzajemnej pracy następuje na podstawie wystawianych faktur.

Umowa B2B obecnie zyskała bardzo na popularności. W wielu ogłoszeniach o pracę możemy spotkać się właśnie z wymogiem jej posiadania czy założenia. Dotyczy to najczęściej zawodów związanych z pracą on-line na przykład copywriter, informatyk, czy programista. Nie trudno zauważyć, że podawane wynagrodzenie w przypadku umowy B2B bardzo często jest dużo wyższe niż w przypadku tradycyjnej umowy o pracę. Należy tu jednak zaznaczyć, że pracownik na umowie b2b musi od tej kwoty odprowadzić podatek i opłacić składki ZUS we własnym zakresie.

Umowa o pracę

W umowie o pracę jej stronami są pracownik i pracodawca. W związku z hierarchią zajmowanych stanowisk w tym stosunku pracy występuje podporządkowanie się, poprzez wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. Całość stosunków w umowie o pracę jest regulowany przez Kodeks Pracy. Spisanie podstawowych praw i obowiązków obu stron ma zapobiegać ewentualnym sporom, a także ograniczać nadużycia, mogące powstać pomiędzy nimi.

W przypadku umowy o pracę miejsce i czas pracy wyznaczone są przez pracodawcę, a pracownik zobowiązany jest do ich przestrzegania. Oczywiście wyznaczone przez pracodawcę dni i godziny pracy nie mogą być niezgodne z prawami zastrzeżonymi w Kodeksie Pracy. Tak więc pracownik nie może sam zdecydować, że zechce pracować w formie zdalnej, zamiast dotychczasowej formy, jaką była praca w biurze. Umowa o pracę określa również stanowisko oraz zakres pracy, do której wykonywania zobowiązany jest pracownik, a także wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu jej wykonania. Ponadto może również wskazywać możliwość otrzymywania innych benefitów na przykład premii pieniężnej z tytułu wzorowego wykonywania powierzonych obowiązków lub wykraczania poza nie.

Czy umowa o pracę jest korzystniejsza od B2B?

Umowa o pracę jest o tyle wygodna dla pracownika, że wszystkie kwestie związane z naliczaniem i opłacaniem składek ZUS ciążą na pracodawcy. Jest w całości odpowiedzialny za wysokość i terminowość tychże składek. Pracodawca jest również zobowiązany wobec pracownika do skierowania go na badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP, przy czym to również na nim spoczywa ich koszt.

W przypadku umowy o pracę Kodeks Pracy reguluje również możliwość i ilość dni urlopu wypoczynkowego, na jaki może udać się pracownik. Jest to od 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego, a także inna możliwość nieobecności na przykład urlop okolicznościowy czy zwolnienie lekarskie. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje pomniejszone wynagrodzenie, które jest wyliczane na podstawie jego średniego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających jego wystawienie.

Bardzo ważnym aspektem umowy o pracę jest fakt, że warunki jej wypowiadania nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż te wskazane w Kodeksie Pracy.

Umowa B2B

Stosunki w umowie B2B nie charakteryzuje podporządkowanie i hierarchia, a partnerstwo. Stronami w tej umowie są usługodawca i usługobiorca. Umowa B2B jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Na osobie prowadzącej własną działalność ciąży naliczanie i odprowadzanie samodzielnie składek ZUS. Niezbędna jest tutaj ogromna wiedza podatkowa, dlatego o wiele lepiej tę kwestię powierzyć specjalistom świadczącym usługi księgowe.

Z kolei dużym plusem prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość decydowania o miejscu i czasie świadczenia usług, które nie są narzucone, bowiem to sam usługodawca w uzgodnieniu z usługobiorcą określają gdzie i kiedy będzie świadczył usługi.

Niestety w umowie B2B nie istnieje coś takiego jak określenie stanowiska pracy ani urlop wypoczynkowy. Możliwością dla usługobiorcy jest porozumienie się z usługodawcą co do przerwy w świadczeniu usług w danym terminie. Usługobiorca może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i otrzymywania na nim zasiłku chorobowego, które jest wypłacane przez ZUS w ramach opłacanej składki chorobowej.

Umowa B2B – główne korzyści

Umowę B2B można wypowiedzieć, a okres ten jest dowolnie ustalany przez strony w umowie współpracy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje możliwość do świadczenia usług dla dowolnej liczby kontrahentów, o ile nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zakazu konkurencji.

Umowa B2B to znaczne odciążenie dla osoby poszukującej pracownika. Nie ciążą na nim takie obowiązki jak naliczanie i odprowadzanie składek ZUS, a także znika dla niego ogromna ilość biurokracji, w związku z czym pracownik może otrzymywać o wiele wyższe wynagrodzenie.

Nie wiesz jaką formę zatrudnia wybrać? Odwiedź kalkulator samozatrudnienia

Jeżeli przeczytałeś opisy obu form zatrudnienia, ale nadal nie wiesz, którą z nich wybrać to skorzystaj z kalkulatora samozatrudnienia. Jest to narzędzie bardzo proste w obsłudze, które przybliży Ci realny zysk i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy, że podasz kilka niezbędnych danych – takich jak miesięczny przychód netto, wysokość kosztów, stawka ryczałtu, a także dokonasz wyboru składek ZUS. Kalkulator samozatrudnienia sam dokona niezbędnych obliczeń. To świetne rozwiązanie, które pomoże Ci w comiesięcznych obliczeniach opodatkowania.

Kalkulator B2B

Kalkulator B2B to również mnóstwo najnowszych informacji odnośnie do zmian podatkowych i dotyczących zatrudnienia. Odwiedzając stronę regularnie będziesz na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej.


Leave a Reply

Your email address will not be published.