Wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych to składniki wynagrodzenia brutto. Zastanawiasz się, ile będziesz zarabiać w nowej pracy? A może po prostu chcesz sprawdzić, ile płacisz na podatki i składki? W takich przypadkach ten artykuł sprawdzi się bardzo dobrze.

Wynagrodzenie netto – jak obliczyć wypłatę na rękę?

Znasz wynagrodzenie brutto i chcesz szybko obliczyć wynagrodzenie netto? Internetowy kalkulator brutto netto sprawdzi się w tym przypadku najlepiej. Pamiętaj jednak, aby wybrać rozbudowane narzędzie, które pozwoli uwzględnić w obliczeniach wszystkie najważniejsze dane. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z takiego kalkulatora, możesz poprosić pracodawcę o pasek płacowy. Znajdują się tam informacje takie jak naliczenia brutto, potrącenia pracownicze, nieobecności, zasiłki.

W naszym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyliczeniem pensji netto, czyli tego co otrzymasz na rękę.

4000 brutto – ile to netto?

Kwota brutto a netto różni się o kilkaset złotych. Tak na przykład osoba zarabiająca 4000 zł brutto dostanie pensję w wysokości 3 056,96 zł netto. Trzeba jednak pamiętać, że mowa tutaj o wynagrodzeniu dla pracownika, który podpisał umowę o pracę i odprowadza składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także ukończyła 26. rok życia. Jak prezentuje się kwota brutto a netto w innych przypadkach? Oto odpowiedź:

– 3 616,00 zł – umowa o dzieło. Kwota ta będzie inna, jeśli umowa jest realizowana przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę u tego samego pracodawcy. Będzie też inna, jeśli pracownik uczestniczy w Pracowniczym Planie Kapitałowym.

– 3 189,14 zł – umowa zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną w przypadku opłacania składki rentowo-emerytalnej, zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podana kwota netto jest dla osób, które ukończyły 26. rok życia.

W przypadku umowy zlecenie istnieje kilka możliwości. Kwota netto będzie inna niż 3 189,14, jeśli umowa jest podpisana z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe lub równe pracy minimalnej. Inaczej wyglądają także kwoty, jeśli umowa jest podpisana z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie mniejsze od płacy minimalnej. Także w przypadku uczniów i studentów, emerytów, rencistów trzeba przyjąć inne kwoty.

5000 brutto – ile to netto?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę i zarabiająca kwotę 5000 zł brutto miesięcznie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 738,19 zł netto. Mowa tutaj o sytuacji, gdy praca jest wykonywana w miejscu zamieszkania, a pracownik ukończył 26. rok życia. W przypadku innych umów kwoty prezentują się następująco:

– 3 911,67 zł – w przypadku umowy zlecenie podpisanej z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, składkę na FGŚP. Taką kwotę netto otrzymają osoby, które ukończyły 26. rok życia.

– 4 520,00 zł – w przypadku umowy o dzieło.

Przelicznik brutto netto to najlepsze narzędzie, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile będziesz zarabiać netto lub jaka jest kwota składek. Takie narzędzie internetowe jest proste w obsłudze i najczęściej darmowe. Pamiętaj, aby zaznaczyć wszystkie ważne informacje. Mowa tutaj o rodzaju umowy i składkach. Dzięki temu kalkulator brutto netto obliczy wynagrodzenie i poda prawidłowy wynik.

6000 brutto – ile to netto?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę i zarabiająca kwotę 6000 zł brutto miesięcznie powinna otrzymać 4 420,43 zł netto. Jest tak w przypadku pracy w miejscu zamieszkania, gdy pracownik ukończył 26. rok życia i otrzymuje stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a także opłaca składkę na FGŚP. Jeśli chodzi o inne umowy, kwoty prezentują się tak:

– 4 634,20 zł – w przypadku umowy zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, FGŚP.

– 5 424,00 zł – umowa o dzieło.

7000 brutto – ile to netto?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę i zarabiająca kwotę 7000 zł brutto miesięcznie powinna otrzymać 5 101,67 zł netto. Jest tak w przypadku pracy w miejscu zamieszkania, gdy pracownik ukończył 26. rok życia i otrzymuje stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a także opłaca składkę na FGŚP. Jeśli chodzi o inne umowy, kwoty prezentują się tak:

– 5 356,74 zł – w przypadku umowy zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, FGŚP.

– 6 328,00 zł – w przypadku umowy o dzieło.

8000 brutto – ile to netto?

Ktoś, kto jest zatrudniony na umowę o pracę i zarabia kwotę 8000 zł brutto miesięcznie, powinien otrzymać 5 618,91 zł netto. Jest tak w przypadku pracy w miejscu zamieszkania, gdy pracownik ukończył 26. rok życia i otrzymuje stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a także opłaca składkę na FGŚP. Jeśli chodzi o inne umowy, kwoty prezentują się tak:

– 6 460,27 zł – wynagrodzenie netto w przypadku umowy zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, FGŚP.

– 7 232,00 zł netto – wynagrodzenie netto w przypadku osób pracujących na umowę o dzieło.

9000 brutto – ile to netto?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę i zarabiająca kwotę 9000 zł brutto miesięcznie powinna otrzymać 6 321,15 zł netto. Jest tak w przypadku pracy w miejscu zamieszkania, gdy pracownik ukończył 26. rok życia i otrzymuje stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a także opłaca składkę na FGŚP. Jeśli chodzi o inne umowy, kwoty prezentują się tak:

– 7 267,81 zł – wynagrodzenie netto w przypadku umowy zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, FGŚP.

– 8 136,00 zł – w przypadku umowy o dzieło.

10 000 brutto – ile to netto?

W przypadku kogoś, kto jest zatrudniony na umowę o pracę i jego wynagrodzenie brutto to 10 000 zł, wynagrodzenie netto wynosi 7 024,39 zł. Jest tak w przypadku pracy w miejscu zamieszkania, gdy pracownik ukończył 26. rok życia i otrzymuje stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu, a także opłaca składkę na FGŚP. Jeśli chodzi o inne umowy, kwoty prezentują się tak:

– 8 075,34 zł – wynagrodzenie netto w przypadku umowy zlecenie z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną i opłacającą składkę rentowo-emerytalną, zdrowotną, składkę na Fundusz Pracy, FGŚP.

– 9 040,00 zł – wynagrodzenie netto w przypadku osób pracujących na podstawie umowy o dzieło.


Leave a Reply

Your email address will not be published.