Podanie o pracę, list motywacyjny i CV wszystkie te trzy pojęcia bardzo często są używane zamiennie, jednak w rzeczywistości oznaczają zupełnie inne formy pisemne związane z uzyskaniem zatrudnienia. Podstawową różnicą pomiędzy podaniem o pracę a listem motywacyjnym jest fakt, że to pierwsze składamy do pracodawcy wówczas, gdy nie prowadzi on rekrutacji na stanowisko, natomiast list motywacyjny możemy złożyć w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o pracę.

Ponadto różnią się one między sobą treścią oraz ilością umieszczanych w nich informacji. Z kolei CV w przeciwieństwie do podania o pracę oraz listu motywacyjnego ma zupełnie inną formę i układ. Curriculum vitae może stanowić załącznik podania o pracę lub być dołączone wraz z listem motywacyjnym jako uszczegółowienie naszych umiejętności oraz kwalifikacji.

Podanie o pracę pozwala pracownikowi zorientować się, czy pracodawca w danym momencie prowadzi nabór na dane stanowisko, a także jest szansą, że w przyszłości pracodawca użyje dokumentu w przypadku, gdy będzie poszukiwał pracownika na wolne stanowisko. Dokument o estetycznym wyglądzie i dobrze sprecyzowanej treści może sprawić, że nasza kandydatura na dane stanowisko zostanie zauważona przez pracodawcę lub rekrutera.

Podanie o przyjęcie do pracy — co powinno zawierać?

Podanie o przyjęcie o pracę jest o wiele mniej szczegółowe, ponieważ nie aplikujemy w nim na konkretne stanowisko. W związku z tym, że podanie o pracę jest składane w momencie, gdy dana firma, w której szukamy zatrudnienia nie prowadzi rekrutacji to powinniśmy w nim jak najkorzystniej przedstawić swoją kandydaturę. W dokumencie należy zamieścić w nim opis kwalifikacji i predyspozycji do pracy, swoje zainteresowania oraz ukończone kursy.

Dokument powinien zawierać poprawne dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania), a także dane kontaktowe (telefon, e-mail). W podaniu o pracę, jak również w innych dokumentach aplikacyjnych używamy formalnego stylu oraz zwrotów grzecznościowych. Podanie powinno zawierać w sobie opis realnych umiejętności i kwalifikacji, ponieważ mogą one zostać bardzo szybko zweryfikowane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Podanie o pracę — jak powinna wyglądać struktura dokumentu?

Dokument powinien być krótszy niż list motywacyjny. Szacuje się, że podanie o pracę jest atrakcyjne dla rekrutera, jeśli jego treść zajmuje około 3/4 części strony. Przede wszystkim w prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość oraz datę. Poniżej na środku powinien zostać umieszczony tytuł dokumentu „Podanie o pracę”. W dalszej części dokumentu formułujemy właściwą część podania wraz z wyjaśnieniem, o jakie stanowisko chcemy się ubiegać oraz uzasadnienie, dlaczego to właśnie nasza kandydatura powinna zostać wybrana na dane stanowisko. Podanie o pracę powinno zawierać wzmiankę o najważniejszych doświadczeniach zawodowych, umiejętnościach i osiągnięciach.

W dokumencie można opcjonalnie umieścić informację o załącznikach. Obowiązkowo na dole dokumentu umieszczamy podpis.

Podanie o pracę bez doświadczenia

Nawet jeżeli nie posiadasz doświadczenia to w podaniu o pracę musisz tak przedstawić swoją kandydaturę, aby pracodawca dostrzegł, że pomimo braku doświadczenia sprawdzisz się na danym stanowisku.

Młodzi pracownicy, którzy dopiero wchodzą na rynek nie posiadają doświadczenia zawodowego mogą oni jednak w dokumencie uwzględnić odbyte staże zawodowe w innych firmach, praktyki zawodowe lub wolontariat. Taka wzmianka zamieszczona w dokumencie z pewnością będzie miała pozytywny odbiór u pracodawcy. Aktywność zawodowa, nawet jeżeli nie jest bezpośrednio powiązana ze stanowiskiem, na jakie pracownik aplikuje wskazuje na jego pozytywne cechy takie jak pracowitość, chęć podniesienia kwalifikacji i zaangażowanie, które są bardzo cenne.

Brak doświadczenia w żadnym wypadku nie przekreśla szansy otrzymania pracy. W podaniu możesz umieścić informację o twoich zainteresowaniach, o ile oczywiście są one w jakikolwiek sposób powiązane z tym czym będziesz się zajmować w pracy.

Jeżeli nie posiadasz doświadczenia zawodowego to w podaniu o pracę powinieneś wspomnieć o kompetencjach miękkich, które posiadasz. Obecnie pracodawcy przywiązują bardzo dużą uwagę do umiejętności społecznych i osobowych pracownika, takich jak komunikatywność, otwartość, skuteczność osiągania celu szybkość przyswajania nowych informacji, dając mu szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Czego uniknąć pisząc podanie o pracę?

Tworząc dokument należy unikać sztucznego wydłużania tekstu. Należy pisać krótko i zwięźle wyłącznie o umiejętnościach i kwalifikacjach, które są niezbędna na danym stanowisku. Pisząc podanie o pracę należy unikać kolokwialnych zwrotów, zastępując je zwrotami grzecznościowymi. Oczywiście pismo powinno zostać napisane zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji oraz stylistyki. Poprawnie napisane podanie o pracę bez błędów gramatycznych czy stylistycznych świadczy o tym, że przyszły pracownik przyłożył się do napisania pisma.

Aby podanie o pracę wyglądało estetycznie i schludnie należy unikać w nim bloków tekstów. Tekst powinien zostać wyjustowany, zawierać odpowiednie akapity, wcięcia i odstępy między wierszami. Pracodawcy i rekruterzy nie lubią w treści nadmiernego używania upiększaczy i używania języka niedostosowanego do treści pisma.

W podaniu o pracę należy również opisywać swoje umiejętności oraz kwalifikacje, ponieważ pracodawca może żądać od nas dokumentu, potwierdzającego nasze kompetencje lub podjąć próbę weryfikację w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli chcesz, aby twoje podanie zostało zauważone przez przyszłego pracodawcę lub rekrutera powinno ono zostać przygotowane pod konkretną firmę. Masowe wysyłanie podań o pracę nigdy nie przynosi dobrego efektu i bardzo często jest wyłapywane, co z kolei skutkuje odrzuceniem takiego podania. Przed napisaniem podania o pracę zapoznaj się ze strukturą firmy, profilem jej działalności oraz kadrą. Takie informacje najczęściej są umieszczane na stronach firmowych w zakładkach „o nas” lub w mediach społecznościowych. Ich pozyskanie umożliwi nam odpowiednie przygotowanie dokumentu, a także pozwoli uniknąć błędu, jakim jest skierowanie podania o pracę do błędnej osoby.

Jak doręczyć podanie o pracę?

Najlepszym sposobem dostarczenia podania o pracę jest jego doręczenie do rąk własnych pracodawcy lub rekrutera, ponieważ być może od razu uda nam się przedstawić osobiście naszą kandydaturę na dane stanowisko. Jednak jeżeli nie mamy takiej możliwości podanie może zostać złożone mailowo. Należy to zrobić z adresu mailowego z adresem, zawierającym jedynie imię i nazwisko. Pamiętaj, aby w trakcie wysyłania zaznaczyć opcję potwierdzenia otrzymania wiadomości przez odbiorcę, bowiem da ci to pewność, że wiadomość mailowa dotarła do odbiorcy i nie trafiła do SPAM-u.

Jak napisać podanie o pracę — wzór podania

wzór podania o pracę

Pamiętaj, że dobrze napisane podanie o pracę jest szansą na znalezienie wymarzonej pracy, dlatego warto przyłożyć się do jego napisania lub skorzystać z gotowego wzoru, który pozwoli uniknąć ci popełnienia błędu. Poniżej znajdziesz wzór podania o pracę.


Leave a Reply

Your email address will not be published.