Z pewnością warto znaleźć sobie pracę, która będzie wynagrodzona w taki sposób, aby poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych, można było też zadbać o bezpieczną przyszłość i spełnianie marzeń. Jeśli się z tym zgadzasz, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Poniżej znajdziesz opis 10 najlepiej płatnych zawodów w Polsce.

Kierownik do spraw sprzedaży

Jednym z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce jest kierownik do spraw sprzedaży. Osoba pracująca na takim stanowisku może zarobić nawet 8 990 zł brutto miesięcznie. Wśród najważniejszych obowiązków kierownika do spraw sprzedaży można wymienić organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, organizowanie pracy działu sprzedaży, analizowanie różnego rodzaju raportów. Kierownik do spraw sprzedaży zajmuje się także planowaniem i realizowaniem sprzedaży, tworzeniem strategii działań handlowych, kontrolwaniem przepływu środków finansowych. Dbanie o rozwój zespołu i negocjowanie warunków sprzedaży z klientami to kolejne ważne obowiązki kierownika.

Radca prawny

Jeśli chodzi o najlepiej płatne zawody w naszym kraju, nie można zapomnieć o osobach zajmujących się tym, co związane z prawem. Z pewnością na niskie zarobki nie powinien narzekać radca prawny. Osoba pracująca na tym stanowisku może zarabiać nawet 10 760 zł brutto miesięcznie. Obowiązki radcy prawnego to udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami jako pełnomocnik lub obrońca. Warto wspomnieć, że radca prawny korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi w związku z wykonywanie czynności zawodowych.

Lekarz

Dobrze płatne zawody? Na tej liście nie może zabraknąć także lekarzy. W tym przypadku trudno podać jedną kwotę, ponieważ wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników jak na przykład specjalizacja. Oto kilka możliwości:

  • Reumatologia – specjalista może zarabiać nawet 18 000 zł brutto miesięcznie.
  • Pulmonologia – osoba specjalizująca się w tej dziedzinie może zarobić ponad 8 000 zł brutto miesięcznie.
  • Dermatologia – specjalista może zarabiać ponad 8 000 zł brutto miesięcznie.
  • Radiologia – w tym przypadku lekarz może zarobić ok. 8000 zł brutto miesięcznie.

kontroler finansowy

Kontroler finansowy

Kolejnym dobrze opłacalnym zawodem w Polsce jest kontroler finansowy. Osoba pracująca na takim stanowisku miesięcznie może zarobić nawet 13 000 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że aby wykonywać najbardziej opłacalne zawody w Polsce, trzeba dobrze wykonywać swoje obowiązki. Kontroler finansowy analizuje rentowność przedsiębiorstwa, optymalizuje koszty firmowe, sprawuje kontrolę nad działami inwestycyjnymi. Do listy obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należy także prognozowanie wyników finansowych, ocena konsekwencji finansowych decyzji. Jedną z największych zalet pracy jako kontroler finansowy są duże możliwości rozwoju zawodowego.

Programista

Również programista może powiedzieć, że trafiła mu się dobrze płatna praca. Specjalista może bowiem zarobić nawet 20 000 zł brutto miesięcznie. Programista zajmuje się tworzeniem kodów do programów komputerowych. Potrzebna jest do tego znajomość odpowiedniego języka programowania. Aby móc wykonywać taką pracę konieczne jest posiadanie umiejętności badawczo-analitycznych. Dobry programista może pochwalić sie także praktyczną wiedzą, jeśli chodzi o znajomość wzorców projektowych. Jedną z największych zalet pracy programisty jest niewątpliwie to, że zawsze można nauczyć się czegoś nowego. Świat IT rozwija się bowiem dynamicznie, nowe narzędzia i technologie pojawiają się regularnie.

Key Account Manager

Jeśli chodzi o najbardziej płatne zawody, na pewno można wśród nich wymienić taki jak Key Account Manager, czyli specjalista do spraw kluczowych klientów. Osoba zajmująca się taką pracą może liczyć na zarobek nawet 15 000 miesięcznie. Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się kontaktem pomiędzy firmą a jej klientami. Kecy Account Manager analizuje zapytania ofertowe, przygotowuje raporty dla kadry zarządzającej, dba o wizerunek firmy podczas różnego rodzaju spotkań. Specjalista do spraw kluczowych klientów zajmuje się także tworzeniem strategii sprzedażowych i nadzoruje realizacje projektów.

Project Manager

Project Manager, to kolejna opcja o której nie można zapomnieć, jeśli chodzi o najlepiej płatne zawody. Specjalista może zarobić nawet 12 000 zł brutto miesięcznie. Project manager zajmuje się uruchamianiem i zamykaniem różnego rodzaju projektów. Specjalista przypisuje zadania poszczególnym członkom zespołu, ustala priorytety zadań, wyznacza zespołowi kierunek działania. Wśród obowiązków osoby pracującej na takim stanowisku można wymienić także identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole, angażowanie pracowników, dbanie o motywację zespołu. Można śmiało powiedzieć, że dobry Project Manager to łącznik między światem biznesu a zespołem, który zajmuje się projektem.

Główny księgowy

Jakie jeszcze są dobrze płatne zawody? Główny księgowy może liczyć na zarobienie ponad 9 000 zł miesięcznie. Osoba wykonująca taką pracę zajmuje się dokumentacją dotyczącą ewidencji wykonania budżetu i ewidencją aktywów trwałych. Wśród obowiązków głównego księgowego można wymienić także sporządzanie sprawozdań finansowych, wycenianie składników aktywów i pasywów. Również gromadzenie i archiwizowanie dowodów księgowych to jeden z najważniejszych obowiązków głównego księgowego. Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może znaleźć pracę w prywatnej firmie, a także w jednostkach o charakterze budżetowym.

HR Business Partner

HR Business Partner

Jeśli chodzi o najbardziej opłacalne zawody, nie można zapomnieć o takim jak HR Business Partner. Osoba pracująca na takim stanowisku może zarobić nawet ponad 10 000 zł brutto miesięcznie. HR Business Partner zajmuje się rozwiązywaniem problemów w relacjach z pracownikami, opracowywaniem warunków umów dotyczących nowych pracowników, identyfikacją potrzeb szkoleniowych pracowników. HR Business Partner interpretuje także politykę HR, analizuje trendy we współpracy z grupą HR. Można śmiało powiedzieć, że osoba pracująca na takim stanowisku jest prawą ręką zarządu i dyrektorów. Ekspert uczestniczy w procesie rekrutacji, wdrażania nowo zatrudnionych osób, uczestniczy także w rozwiązywaniu umów z pracownikami.

Sędzia

Dobrze płatna praca? Z pewnością sędzia nie powinien narzekać na wysokość swoich zarobków. Osoba pracująca na taki stanowisku może bowiem zarobić miesięcznie nawet ponad 27 000 zł brutto miesięcznie. Na taką kwotę może liczyć sędzia sądu apelacyjnego z długim stażem. Sędzia sądu okręgowego z długim stażem może zarobić nawet 23 000 zł brutto miesięcznie. Sędzia sądu rejonowego z długim stażem może zaś zarobić 20 000 zł brutto miesięcznie. Także początkujący sędziowie nie zarabiają mało. Tak na przykład sędzia sądu rejonowego z krótkim stażem może zarobić około 17 000 zł brutto miesięcznie.


Leave a Reply

Your email address will not be published.