Kredyt hipoteczny to dla wielu osób jedyna szansa na zakup własnej nieruchomości. Brak zdolności kredytowej jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku kredytowego przez bank. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu może okazać się znalezienie poręczyciela. To osoba, która zobowiązuje się spłacać zobowiązania w przypadku, gdyby kredytobiorca nie dotrzymał warunków umowy.

Współkredytobiorca ryzykuje wiele, ponieważ może okazać się, że bliska osoba z różnych powodów nie będzie terminowo spłacać rat. Właśnie dlatego znalezienie poręczyciela nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Niezbędne jest tutaj ogromne zaufanie.

Czym jest poręczenie kredytu hipotecznego?

Poręczenie kredytu hipotecznego jest formą zabezpieczenia. Osoba z niską zdolnością kredytową jest mało wiarygodna dla banku. Istnieje ryzyko, że zaniecha ona spłaty zobowiązań. Poręczyciel (żyrant) decyduje się na podpisanie umowy, która zobowiązuje go do uregulowania niespłaconych należności. Dla banku oznacza to wyższą szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Warto podkreślić, że umowa poręczenia kredytu hipotecznego jest zgodna z przepisami prawa. Kluczowe informacje na ten temat można znaleźć w kodeksie cywilnym. Żyrant wyraża pisemną zgodę na spłatę zadłużenia kredytobiorcy. Niespłacony dług należy do poręczyciela – nie może on uniknąć obowiązków żyrowania

Z punktu widzenia żyranta omawiana umowa jest dość ryzykowna, ponieważ może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Z tego względu poręczycielem zostaje głównie członek rodziny, który może obdarzyć zaufaniem kredytobiorcę.

Na czym polega żyrowanie kredytu?

Żyrowanie/poręczenie kredytu to dobrowolne wyrażenie zgody na spłatę zobowiązań w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy kredytowej. Warto podkreślić, że poręczyciel nie może uchylić się od uregulowania należności. W przypadku, gdy nie posiada on środków na spłatę zaległości, rozpocznie się wobec niego standardowa procedura. Brak reakcji na wezwania do zapłaty skutkuje wszczęciem postępowania komorniczego.

Poręczenie może okazać się spłatą rat kredytu hipotecznego za bliską osobę. Z tego względu decyzji o żyrowaniu nie należy podejmować zbyt pochopnie. Żyrant jest dla banku współdłużnikiem solidarnym. Na uwagę zasługuje fakt, że odpowiada on całym swoim majątkiem – zupełnie tak, jak kredytobiorca

Kiedy poręczenie kredytu jest konieczne?

Zdarzają się sytuacje, że poręczyciel jest niezbędny do tego, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Bardzo często młode lub samotne osoby mają niewielką zdolność kredytową. W zdecydowanej większości przypadków bank nie zgodzi się na finansowanie przedsięwzięcia. Żyrowanie to dodatkowe zabezpieczenie, które dla wielu stanowi jedyną szansę na otrzymanie kredytu na zakup nieruchomości.

Może okazać się, że dzięki poręczeniu, warunki umowy kredytowej będą korzystniejsze. Wszystko za sprawą obniżonego ryzyka. Bank może zaproponować dłuższy okres spłaty lub niższe oprocentowanie. Wzrasta również maksymalna kwota kredytu. 

Poręczenie jest obowiązkowe w przypadku kredytu studenckiego. Należy jednak zaznaczyć, że żyrantem może być członek najbliższej rodziny (np. rodzic). Trzeba wspomnieć, że żyrowanie jest możliwe nie tylko w bankach, ale również firmach prywatnych. Dotyczy zarówno kredytów, jak i pożyczek opiewających na mniejsze kwoty.

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel to trzecia strona umowy kredytowej. Żyrant nie jest kredytobiorcą, jednak to właśnie na niego spada obowiązek spłaty zaległych zobowiązań. Najczęściej konieczne jest podpisanie odrębnej umowy, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków umowy.

Żyrant (zwany także poręczycielem i gwarantem) jest dokładnie sprawdzany przez bank. Nie każdy kandydat jest odpowiedni. Może okazać się, że nie poprawia on zdolności kredytowej, a takie zabezpieczenie nie jest dostateczne. Bank musi mieć pewność, że poręczyciel będzie mógł spłacić zadłużenie, jeśli kredytobiorca zawiedzie.

Kto może zostać gwarantem?

Gwarantem może zostać zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona z kredytobiorcą. Żyrant musi być pełnoletni, a także posiadać zdolność kredytową oraz do czynności prawnych. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o stałych dochodach czy zatrudnieniu. 

Istotne, aby poręczyciel miał pozytywną historię kredytową. Nie może on widnieć w BIK czy BIG. Niektóre banki narzucają maksymalny wiek gwaranta, co stanowi pewne ograniczenie. Trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny udzielany jest zazwyczaj na kilkadziesiąt lat.

Żyrantem może być nie tylko osoba prywatna, ale także inna instytucja. Na rynku funkcjonują firmy, które oferują poręczenia kredytów (fundusze poręczeniowe).

Więcej informacji na temat kredytów znajdziesz na stronie doradcy kredytowego Solemo Finanse.


Leave a Reply

Your email address will not be published.