Opłacanie składek ZUS wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że istnieją legalne sposoby na zmniejszenie wysokości opłacanej składki lub całkowite uniknięcie jej opłacania. Oto 3 najpopularniejsze sposoby.

Ulga dla nowych firm przez 24 miesiące

W niektórych przypadkach istnieje możliwość opłacania obniżonej stawki ZUS przez okres, aż 24 miesięcy. Jednak, aby skorzystać z takiej możliwości musimy spełnić łącznie dwa warunki. Pierwszy z nich to nie prowadzenie działalności gospodarczej lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzenie innej pozarolniczej działalności.

Natomiast drugi warunek uzyskania ulgi to nie wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Z tym, że drugi warunek dotyczy całego 24 miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek ZUS. W przypadku, gdy złamiemy ten warunek to automatycznie tracimy prawo do korzystania z ulgi.

Istnieje również szereg wyłączeń z możliwości skorzystania z obniżenia składek na ZUS i są to:

  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • bycie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolmego, placówki lub ich zespołu na podstawie Prawa oświatowego.

Z możliwości skorzystania z opłacania obniżonych składek na ZUS jest również zwolniona osoba, która z Tobą współpracuje, między innymi członek rodziny lub osoba współpracująca na podstawie umowy. Składki za osobę współpracującą zawsze są opłacane od kwoty nie niższej niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Mały ZUS dla osób, których przychód nie przekroczył 120 tysięcy złotych

Od 1 lutego 2020 roku każdy przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnął przychodu wyższego niż 120 tysięcy złotych ma możliwość skorzystania z opłacania niższego ZUS-u. Ponadto do małego ZUS-u nie mogli zgłosić się przedsiębiorcy którzy: prowadzili w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni, korzystali z preferencji w opłacaniu składek, wykonywali pracę na rzecz byłego pracodawcy, korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie byli zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem skorzystania z możliwości opłacania niższego ZUS-u było również zgłoszenie do organu tego faktu w odpowiednim czasie i z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczonego. I tak zgłoszenie do małego ZUS-u powinno nastąpić do końca stycznia w przypadku uzyskania do nich praw od 1 stycznia danego roku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca korzystał w poprzednim roku z niższego ZUS-u również w roku następnym ma taką możliwość. W takiej sytuacji nie musi dokonywać żadnych dodatkowych przerejestrowań, a jedynie musimy wyliczyć wysokość nowej składki i przekazać ją na odpowiednim druku do właściwego urzędu.

Dodatkowa praca na etacie

Bardzo często osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia na etacie. Przedsiębiorca, który podjął zatrudnienie na etacie co do zasady nie musi opłacać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z dwóch tytułów – działalności i umowy o pracę. Jednak, aby to było możliwe to w ramach etatu musi otrzymywać wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wtedy też obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia społecznego pozostaje umowa o pracę. Nie ma tutaj znaczenia czy przedsiębiorca opłaca składki od pełnej podstawy, korzysta z preferencyjnych składek dla nowych przedsiębiorców, czy z obniżonych składek ZUS.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudniony na etacie osiąga dochody niższe niż minimalne wynagrodzenie zobowiązany jest do opłacania składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Składka na ubezpieczenie chorobowe w tym przypadku jest dobrowolna. Natomiast przedsiębiorca pracujący na etacie jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej z obu tytułów (działalność gospodarcza i zatrudnienie).

Czy istnieją dodatkowe sposoby na mniejsze składki ZUS?

Jeżeli nie możesz skorzystać z żadnego z powyższych sposobów to istnieją jeszcze inne sztuczki na obniżenie składki lub uniknięcie jej płacenia.

Umowa o dzieło

Jednym z nich jest umowa o dzieło. W przypadku gdy, rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej i nie wiemy czy nasz biznes odniesie sukces możemy wykonywać naszą pracę wiążąc się z klientami umową o dzieło. Jedną z jej największych zalet jest brak wymogu rozliczania od nich składek ZUS. Niestety nie wszystkie wykonywane usługi mogą być rozliczane w ten sposób. Najczęściej korzystają z niej artyści, twórcy, freelancerzy, których praca musi być niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.

Działalność nierejestrowana

Kolejny sposób to prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jest to idealna opcja, dla osób, które chcą wypróbować model swojej działalności w rzeczywistości. Takiej działalności nie musimy zgłaszać do żadnego urzędu, a tym samym unikniemy opłacania ZUS. Jednak, aby móc skorzystać z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej musimy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim przychód z działalności gospodarczej nie może być wyższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia, a ponadto w przeciągu ostatanich 5 lat nie możemy wykonywać żadnej innej działalności.

Inkubatory przedsiębiorczości

Wiele osób myśląc o założeniu własnej działalności gospodarczej zapomina o inkubatorach przedsiębiorczości. Jest to nic innego jak organizacja, która użycza młodym przedsiębiorcom swojej osobowości prawnej między innymi wystawiając FV na siebie. Przedsiębiorca nie figuruje w żadnym rejestrze, a tym samym nie musi opłacać składek ZUS, rozliczając się z inkubatorem przedsiębiorczości na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Z pewnością dany inkubator naliczy nam swoją prowizję, jednak nadal to może być korzystniejsze rozwiązanie niż założenie działalności gospodarczej, a przede wszystkim mamy możliwość przekonania się czy nasza firma przyjmie się na rynku.

Spółka z o.o.

Sposobem na uniknięcie płacenia ZUS jest również założenie spółki z o.o. w jej ramach możemy zrezygnować z opłacania składek. Dla przedsiębiorcy, który rozpoczyna swoją karierę jest to bardzo dobra opcja. Wiąże się ona oczywiście z wyższymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej na przykład opłacaniem prowadzenia pełnej księgowości, ale i oszczędności na składakach ZUS są równie wysokie. Podobnie będzie również ze spółdzielnią socjalną. W ramach jej prowadzenia również możemy zrezygnować z opłacania ZUS.

Podsumowując

Istnieje wiele sposób na pomniejszenie wysokości opłacanej składki na ZUS lub też całkowite uniknięcie jej płacenia. Najwięcej możliwości mają młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero wchodzą na rynek, ale i osoby długotrwale prowadzące działalność gospodarczą znajdą coś dla siebie.


Leave a Reply

Your email address will not be published.